Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Powiększ obraz

W dniu 12 marca 2018 roku w Zespole Szkół w Czemiernikach przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych:
– I grupa wiekowa – 27 osób
– II grupa wiekowa – 23 osoby

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do eliminacji powiatowych zakwalifikowano niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych, którzy w dniu 21 marca 2018 roku reprezentowali Gminę Czemierniki w eliminacjach powiatowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim:

I grupa wiekowa
– Michał Blicharz
– Łukasz Listosz
– Aleksandra Sobijanek

II grupa wiekowa
– Mikołaj Ciesielski
– Paweł Cholewa
– Maciej Mańko

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Czemierniki Panią Krystynę Dobrowolską, dodatkowo każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

Serdecznie dziękujemy Pani Justynie Misiejuk za merytoryczne przygotowanie uczestników oraz Panu Konradowi Łabęckiemu i Panu Mariuszowi Siwkowi za pomoc w organizacji eliminacji.