Wybory sołtysa sołectwa Czemierniki

Powiększ obraz

Zwołuję Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa sołectwa Czemierniki w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowa 11.

W przypadku nie uzyskania wymaganego quorum, wybory zostaną przeprowadzone w drugim terminie, w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.15 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach ul. Zamkowa 11.

Wójt Gminy
Krystyna Dobrowolska