Wszelkie czynności w CEiDG są bezpłatne!!!

Powiększ obraz

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

Wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.

W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.