Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Powiększ obraz

Złote Gody w Czemiernikach. Przeżyli razem pół wieku.

W niedzielę 23 października 2016 r. dwanaście par z terenu Gminy Czemierniki świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach odprawioną w intencji Jubilatów i ich rodzin przez ks. kan. Jerzego Latawca.
Dalsza część Złotych Godów miała miejsce w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czemiernikach. Dostojni Jubilaci zostali uroczyście powitani przez Panią Krystynę Dobrowolską – Wójta Gminy oraz Pana Jana Skubiszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Pani Wójt życzyła Naszym Jubilatom wiele zdrowia i pomyślności „Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam
w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu”.

Następnie przyszedł czas na odznaczenie Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczono następującym parom:

1. Helenie i Stanisławowi Niewęgłowskim z Licht (59 lat)
2. Krystynie i Sylwestrowi Stelmach z Wygnanowa (57 lat)
3. Anieli i Władysławowi Sobieszek ze Skoków (51 lat)
4. Zofii i Zbigniewowi Niewęgłowskim z Licht
5. Janinie i Jakubowi Bylickim z Czemiernik
6. Marii i Stanisławowi Malarz ze Stoczka
7. Mariannie i Józefowi Kostrzewa z Wygnanowa
8. Janinie i Józefowi Skrzypczak ze Skoków
9. Helenie i Józefowi Grochowskim z Czemiernik
10. Janinie i Andrzejowi Szczepaniuk z Czemiernik
11. Barbarze i Mieczysławowi Cholewa z Bełcząca
12. Stanisławie i Józefowi Sałaga z Wygnanowa

Uroczystego aktu dekoracji dokonała Pani Krystyna Dobrowolska – Wójt Gminy, natomiast legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty wręczali: Pan Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Pan Jan Skubiszewski – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Sławomir Jarzyna – Zastępca Kierownika USC, w asyście ks. kan. Jerzego Latawca.
Po wręczeniu medali tak podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana, a „Sto lat” odśpiewano przy akompaniamencie młodzieżowej orkiestry dętej. Następnie w imieniu wszystkich Jubilatów Pani Barbara Cholewa złożyła organizatorom serdeczne podziękowania za mszę świętą, pamięć i trud włożony w organizację Złotych Godów.
Było także wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz koncert przygotowany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Ulan-Majorat Czemierniki.

Sławomir Jarzyna
Z-ca Kierownika USC


Autorem zdjęć jest Pan Marek Jeżowski.