Informacja o wyniku postępowania

Powiększ obrazlogo młotek do licytacji

ZP.271.3.2016

Zamawiający Gmina Czemierniki informuje, że w postępowaniu pn.: ,, Dostawa urn wyborczych dla Gminy Czemierniki” została wybrana oferta firmy:  Grupa METALCRAFT Sp.z o.o.  ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp / Nazwa Wykonawcy / Adres Wykonawcy / Cena brutto
1. Grupa METALCRAFT Sp.z o.o. ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz, 2 692,47 zł
2. MT PLASTICS Sp. z o.o.  Lubiejew 2A, 96-500 Sochaczew, 3 998,98 zł
3. KEY COMPANY Sp. z o.o.  ul. Usługowa 4,  15-522 Białystok-Zaścianki, 2 926,17 zł
4. COKW/ Babycam Paweł Chodkowski Reguły, ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice, 4 339,24 zł
5. VIVENGE Sp. z o.o. ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce, 3 393,38 zł
6. METAL SPAW Anna Wróbel ul. Bysławska 73, 04-993 Warszawa, 2 841,77 zł

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska