Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora

Powiększ obrazLOGO GOPS

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń wychowawczych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dorota Siwek zam. Stoczek.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu procedur administracyjnych oraz wiedzą merytoryczną związaną z pracą na wskazanym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Agnieszka Grochowska-Paśnik

Czemierniki, dnia 30.09.2016 r.