Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Powiększ obrazLOGO GOPS

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń wychowawczych

Informuję, że w wyniku analizy otrzymanych dokumentów, przeprowadzonej w dniu 26 września 2016 roku do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1. Pani Dorota Siwek zam. Stoczek gm. Czemierniki

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Agnieszka Grochowska-Paśnik

Czemierniki, dnia 26.09.2016r.