Ogłoszenie o nieruchomościach komunalnych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
(osiedle domków jednorodzinnych)

Wójt Gminy Czemierniki podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w obrębie geodezyjnym II według poniższego zestawienia:


· Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 889 o pow. 0,1014 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 153 zł, plus należny podatek VAT.

· Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 890 o pow. 0,1042 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 958 zł, plus należny podatek VAT.

· Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 891 o pow. 0,1042 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 958 zł, plus należny podatek VAT.

· Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 892 o pow. 0.1042 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 958  zł. plus należny podatek VAT.

· Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 893 o pow. 0.1043 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 986 zł plus należny podatek VAT.

· Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 894 o pow. 0.1043 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 29 986 zł. plus należny podatek VAT.

· Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 895 o pow. 0,1044 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości 30 015 zł. plus należny podatek VAT.

· Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 896 o pow. 0.1044 ha,
Cena Wywoławcza nieruchomości 30 015 zł. plus należny podatek VAT

Podane wyżej nieruchomości uregulowane  księdze wieczystej Nr LU1R/00030310/1  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki przeznaczone są w całości pod budownictwo jednorodzinne.
Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy,  mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 18 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r. składać oświadczenia o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  i przyjęciu ceny sprzedaży.

Mapa z podziałem nieruchomości

Załącznik: