Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Powiększ obrazPOLSKI ŁAD LOGO

25 października 2021 roku  zostały ogłoszone wyniki naboru pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Czemierniki otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 600 000 zł

Dzięki otrzymanym środkom powstanie Centrum Kulturalno-Integracyjne w Czemiernikach

W budynku znajdować się będą: Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Klub Seniora oraz kącik dla najmłodszych.

Zadaniem Centrum będzie organizowanie imprez popularyzujących edukację, kulturę, tradycję.

 

POLSKI ŁAD LOGO