Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czemierniki Uchwały Nr XXXIII/179/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek Wójt Gminy Czemierniki zawiadamia o wszczęciu procedury ws. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego panu miejscowego:

Wnioski należy:

  1. składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki  lub przesłać na adres: Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
  2. składać ustnie do protokołu;
  3. przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: anna.kusek@czemierniki.eu;

w terminie do 12 listopada 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której dotyczy.
Wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czemierniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

UCHWAŁA NR XXXIII RADY GMINY CZEMIERNIKI z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wydobycia torfu we wsiach Skruda i Stoczek

Załącznik graficzny A

Załącznik graficzny B