Punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Czemierniki

Powiększ obraz

Gmina Czemierniki 29 czerwca 2021 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotyczące programu Czyste Powietrze.

Porozumienie podpisano w celu sprawnej realizacji programu Czyste Powietrze i obsługi zainteresowanych programem mieszkańców naszej gminy w procesie składania i uzyskiwania dofinansowania m.in na wymianę „kopciucha”, termomodernizację domu, wymianę drzwi, okien czy  montaż paneli fotowoltaicznych.

Przypominamy, że obecnie obowiązuje zaktualizowana odsłona programu Czyste Powietrze, która zakłada:

  1. uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie,
  2. możliwość składania wniosków o bezzwrotną dotację  za pośrednictwem urzędu gminy,
  3. skrócenie czasu rozpatrywania wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
  4. rezygnację z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania,
  5. uproszczenia dotyczące kryteriów dochodowych. Wprowadzono dwie grupy  dochodowe: dla wnioskodawców uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz dla wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania,
  6. wystawianie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemierniki zaświadczeń potwierdzających dochód wnioskodawcy uprawniający do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania,

Zachęcamy do zainteresowania się programem Czyste Powietrze i kontakt z punktem informacyjnym programu w Gminie Czemierniki.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” jest czynny we wtorki oraz czwartki w godz. 10:00 – 15:00. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 83 30 68 249

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

 

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:
Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/