PRZYGOTOWANIE STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO

Powiększ obraz

Miasto Radzyń Podlaski, Powiat Radzyński a także gminy: Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat i Wohyń przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami i będzie stanowił podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021-2027.

W ramach procesu partycypacyjnego opracowania dokumentu przewidziano przede wszystkim wykorzystanie narzędzi takich jak: ankieta online oraz otwarte spotkania z mieszkańcami. Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym pojawi się na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie. W chwili obecnej zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety partycypacyjnej znajdującej się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1MBW7113IJ7PYGzDieMXtGSLLbnwgQ0EEDfMmzxsHQmU/edit?usp=sharing

Swoje opinie można przesłać również w formie mailowej na adres: anna.kusek@czemierniki.eu w terminie do 31 lipca 2021 r.

Niniejsze konsultacje mają na celu identyfikację silnych stron
i potencjałów obszaru oraz jego słabości i potrzeb mieszkańców. Istotne będzie również zebranie pomysłów i opinii w zakresie współpracy ponadlokalnej w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w kolejnych latach. Uzyskane w ten sposób informacje będą podstawą w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Ze wspólnej diagnozy potrzeb oraz przedstawionych pomysłów i opinii wyniknie wizja rozwoju oraz założenia współpracy na kolejne lata. Zebranie opinii mieszkańców jest jednym z pierwszych elementów prac w ramach długotrwałego procesu opracowania Strategii
i wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy, czyli władz samorządowych, mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Końcowy kształt Strategii Ponadlokalnej będzie również poddany konsultacjom społecznym.

 

Partycypacyjne przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego