OGŁOSZENIE

Powiększ obraz

Urząd Gminy Czemierniki informuje , że w miesiącach czerwcu i lipcu 2021 roku  firma ECO-TEAM z siedzibą w Częstochowie będzie przeprowadzała na terenie gminy Czemierniki przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych wykonanych w ramach projektu ,,Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie Gminy Czemierniki”. Termin dokonania przeglądu będzie ustalany z mieszkańcami telefonicznie. Brak udostępnienia budynku przez mieszkańca w wyznaczonym przez wykonawcę terminie będzie równoznaczny z odmową wykonania przeglądu.