Informacja Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie w sprawie NSP 2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie informuje, iż w ramach prowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego, rachmistrze spisowi rozpoczną formalnie dzwonienie do gospodarstw domowych od dnia 4 maja br. 

Jeśli przed dniem 4 maja br. ktokolwiek będzie podejmował z Państwem kontakt w sprawie dokonania spisu powszechnego i będzie powoływał się na to, iż jest rachmistrzem spisowym, proszę o nieudzielanie informacji, gdyż prawdopodobnie będzie to próbą wyłudzenia danych, w żaden sposób nie związaną z przeprowadzanym spisem ludności.

Ponadto informujemy, iż rachmistrze spisowi rozpoczną wywiady osobiste w gospodarstwach domowych za trzy miesiące, z uwagi na panującą pandemię. O terminie rozpoczęcia wizyt rachmistrzów w gospodarstwach domowych poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Na chwilę obecną można dokonać samospisu przez stronę internetową spis.gov.pl