Podsumowanie zbiórki charytatywnej dla Antosi Bober

Powiększ obraz

Organizowana przez Fundację Siepomaga zbiórka charytatywna na rzecz Antosi Bober zakończyła się pełnym sukcesem. Osiągnięto pełną pulę niezbędną do przeprowadzenia operacji dziecka.

Zakończyliśmy również zbiórkę do puszek na terenie Czemiernik. Udało się zebrać kwotę 3450 zł, za co serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli tą akcję.

Pieniądze zostały już wpłacone na konto fundacji.