Jesteś tutaj:

Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035


Konsultacje społeczne zrealizowano w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035, obejmującej: Gminę Borki, Gminę Czemierniki, Gminę Komarówka Podlaska, Miasto Radzyń Podlaski, Gminę Radzyń Podlaski, Gminę UlanMajorat, Gminę Wohyń oraz Powiat Radzyński.

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Proces konsultacji został przeprowadzony w szczególności w oparciu o zapisy art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwał poszczególnych Rad Gmin i Powiatu określających szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.

Poniżej znajduje się Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035.

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Konkurs „Inwestycja z perspektywą” – ruszyło głosowanie

Czytaj więcej o: Konkurs „Inwestycja z perspektywą” – ruszyło głosowanie

Gmina Czemierniki bierze udział w konkursie  „Inwestycja z perspektywą” organizowanym przez Polską Agencję Prasową na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE.

Do konkursu została zgłoszona inwestycja pt. ” Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę gminnego stadionu w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność”

Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Od środy 23.11.2021 r. do końca roku trwa głosowanie.

Zachęcamy do głosowania.

Inwestycję można znaleźć pod linkiem: https://europapnews.pap.pl/node/19570

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywca pierwszego miejsca dodatkowo  odwiedzi reporter z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na stronach PAP.

Nominacja dla przedszkola w plebiscycie edukacyjnym „Kuriera Lubelskiego”

Czytaj więcej o: Nominacja dla przedszkola w plebiscycie edukacyjnym  „Kuriera Lubelskiego”

Informujemy, iż Gminne Publiczne Przedszkole w Czemiernikach zostało zgłoszone przez rodziców dzieci do nagrody „Przedszkole Roku” w akcji „Nauczyciel i Przedszkole na Medal”- największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie lubelskim jest prowadzony przez „Kurier Lubelski”.
Jednocześnie nominacje do tytułu „Nauczyciel na Medal” otrzymali pracujący w przedszkolu nauczyciele: p. Agnieszka Bojanek oraz p. Katarzyna Karwowska.
Głosowanie w plebiscycie trwa od 25 października 2021r. do 1 grudnia 2021r do godz. 2200. Aby oddać głos na nasze przedszkole oraz na nauczycieli należy wpisać w wyszukiwarkę: www.kurierlubelski.pl plebiscyt edukacyjny zagłosuj. Następnie wybrać : „Wieli Plebiscyt Edukacyjny rozpoczęty….- Kurier Lubelski”, dalej wybrać kategorię: Nauczyciel przedszkola oraz Przedszkole Roku, wybrać powiat, odnaleźć na liście przedszkole i nominowanych nauczycieli , oddać głos poprzez wysłanie wiadomości sms lub kliknięcie.
Dziękujemy bardzo z wyróżnienie naszego przedszkola i nauczycieli. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.
Za wszystkie głosy z góry dziękujemy.

XVI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian w Czemiernikach

26 października 2021r. w zabytkowym dworku w Bełczącu – rodzinnej wsi poetki odbył się XVI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian, którego organizatorem jest Czemiernickie Towarzystwo Regionalne z prezesem Tadeuszem Sławeckim – dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, który jak zwykle dokonał otwarcia imprezy poprowadzonej dalej przez dyrektora placówki, będącej współorganizatorem – Zespołu Szkół w Czemiernikach – p. Ireneusza Kaczorka. Konkurs odbył się
w trudnych czasach pandemii przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Wzięło w nim udział 23 uczniów szkół podstawowych z powiatów: radzyńskiego, łukowskiego, bialskiego, i parczewskiego.
– w kategorii kl. I – III – 5 uczniów
– w kategorii kl. IV – VI – 9 uczniów
– w kategorii VII – VIII – 9 uczniów.
7 zgłoszonych uczniów nie dotarło na konkurs.
Występy recytatorów obserwowała i oceniła komisja w składzie: przewodnicząca: Anna Kistelska z Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, członkowie: Ewa Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Agnieszka Świć z Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach.
Recytacjom przysłuchiwali się też zaproszeni goście: Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński, Arkadiusz Filipek – Wójt Gminy Czemierniki, Marek Bączek – Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki, Piotr Duda – pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Literacko – Językowego „Szczebrzeszyn stolicą języka polskiego”, p. Andrzej Bocian – siostrzeniec poetki oraz nauczyciele i rodzice uczestników.

Czytaj więcej „XVI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian w Czemiernikach”

Otwarte spotkanie konsultacyjne

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035, informujemy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy gmin i powiatu radzyńskiego w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia projektu dokumentu. Odbędzie się otwarta dyskusja mająca na celu zebranie opinii mieszkańców na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (ul. Warszawska 32, Radzyń Podlaski) w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 10.00.

Uczestnicy spotkania są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczki.

W przypadku znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19 lub wprowadzenia dodatkowych obostrzeń możliwa jest zmiana terminu oraz formy spotkania na formę online.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny znajdują się pod linkiem:

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 – Zawiadomienie o konsultacjach

lub

https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=257&p1=szczegoly&p2=1682121

 

Do góry