Jesteś tutaj:

Oceny aktualności i stopnia realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2017-2023”

Wójt Gminy Czemierniki działając na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) przystąpił do sporządzenia dokumentu pn. „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2017-2023”.

Ocena aktualności GPR wskaże, czy dotychczas podjęte działania przynoszą zaplanowane efekty lub też, czy konieczne jest wykonanie aktualizacji dokumentu, w tym ponowna diagnoza obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych.

W ramach oceny aktualności „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2017-2023” realizowane jest badanie ankietowe, które pozwoli na określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru rewitalizacji, umożliwi poznanie poglądów oraz opinii w najważniejszych dla rozwoju gminy aspektach.

Uprzejmie proszę mieszkańców zamieszkałych w obszarach wskazanych do rewitalizacji tj. mieszkańców ulic: Czereśniowej, Gęsiej, Grobelnej, Jabłoniowej, Kockiej, Malinowej, Morelowej, Parczewskiej, Radzyńskiej, Rynek, Zamkowej o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm1pzK-9OSf5UPAwn7X7ge2X_7tflwTLoXnDNfYAtKKlcJBg/viewform

 

Zawiadomienie o konsultacjach

Do góry