Jesteś tutaj:

UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. “uchwała antysmogowa” dla województwa lubelskiego.

Uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw.

UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Funkcjonowanie stanowiska do samospisu – NSP 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Przypominamy, z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym będziemy szczegółowo informować.

Gminne Biuro Spisowe uruchomiło, dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do komputera i Internetu), specjalnie przygotowane w tym celu stanowisko komputerowe w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki (piętro I). Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w razie potrzeby pomogą wypełnić formularz.

Przed wizytą prosimy skontaktować się z Urzędem Gminy w celu umówienia wizyty, dzwoniąc pod nr telefonu: 833513003 wewn. 41.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

 

Informacja Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie w sprawie NSP 2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie informuje, iż w ramach prowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego, rachmistrze spisowi rozpoczną formalnie dzwonienie do gospodarstw domowych od dnia 4 maja br. 

Jeśli przed dniem 4 maja br. ktokolwiek będzie podejmował z Państwem kontakt w sprawie dokonania spisu powszechnego i będzie powoływał się na to, iż jest rachmistrzem spisowym, proszę o nieudzielanie informacji, gdyż prawdopodobnie będzie to próbą wyłudzenia danych, w żaden sposób nie związaną z przeprowadzanym spisem ludności.

Ponadto informujemy, iż rachmistrze spisowi rozpoczną wywiady osobiste w gospodarstwach domowych za trzy miesiące, z uwagi na panującą pandemię. O terminie rozpoczęcia wizyt rachmistrzów w gospodarstwach domowych poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

Na chwilę obecną można dokonać samospisu przez stronę internetową spis.gov.pl

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Czytaj więcej o: Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk – administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Czytaj więcej „Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!”

Do góry