Jesteś tutaj:

Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2020-2021

Czytaj więcej o: Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2020-2021

Mając na uwadze dobro najmłodszych mieszkańców Gminy Czemierniki, Rada Gminy Czemierniki podjęła w dniu 31 stycznia 2020 r. Uchwałę Nr XV/77/2020 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej – Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2020-2021.

Inspiracją do stworzenia Programu było wystąpienie w początkach ubiegłego roku w gminnym przedszkolu przypadku zakażenia meningokokami u jednego z dzieci. Program otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Realizowany będzie w latach 2020-2021. W ramach Programu szczepienie będzie wykonywane u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Czemierniki, urodzonych w latach 2014-2017.

W roku 2020 r. szczepieniem objęte będą dzieci urodzone w latach 2014-2015. Szczepienie wykonane będzie poprzez podanie jednej dawki szczepionki skoniugowanej 4-walentnej przeciwko serogrupom A,C,W-135, Y. Akcja szczepień będzie przeprowadzona z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych, określonych dla danej procedury medycznej, wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa. Przed podaniem szczepionki odbędzie się kwalifikacyjne badanie lekarskie, którego celem będzie wykluczenie przeciwwskazań do wykonania szczepienia. Dziecko, które ze względów zdrowotnych nie będzie mogło przyjąć szczepionki w 2020 r., szczepienie zostanie wykonane w 2021 r. Jeśli Państwa dziecko miało już wykonane szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy B, może przystąpić do Programu i przyjąć szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy A,C,W-135, Y.

Szczepionka, jak i usługa okołoszczepienna będzie bezpłatna, w pełni zrefundowana z budżetu Gminy Czemierniki.

Szczegółowe informacje odnośnie programu profilaktyki szczepień przeciwko meningokokom uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Czemierniki, pokój nr 2 – Monika Jeż-Cholewa lub pod nr telefonu 83 35 13 003.

  

Do góry