Jesteś tutaj:

LIGA HALOWA 2020

W dniu 23.02.2020 r. zakończyła się Halowa Liga w Czemiernikach. Do ostatniego meczu toczyła się rywalizacja drużyn , która zdecydowała o kolejności miejsc na podium. Mistrzem ligi został zespół „Koledzy”, który zwycięstwo zawdzięcza korzystniejszemu bilansowi bezpośrednich spotkań  w meczach z Orłem. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Juniorzy. Wszystkie zespoły z rąk Wójta Gminy Arkadiusza Filipka i Przewodniczącego Rady Gminy Marka Baczka otrzymały pamiątkowe puchary.
Wręczono również nagrody indywidualne:
– Najlepszy Zawodnik Ligi Halowej – Mateusz Baryła /Juniorzy/
– Najlepszy Strzelec Ligi Halowej – Wojciech Żuk /Orzeł/
– Najlepszy Bramkarz Ligi Halowej – Piotr Jamrowski /Koledzy/

Po uroczystym podsumowaniu rozgrywek dla zawodników oraz kibiców organizatorzy przygotowali poczęstunek.

Czytaj więcej „LIGA HALOWA 2020”

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej o: Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czemierniki na rok szkolny 2020/2021:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

– złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

od 02 marca 2020 r.

do 27 marca 2020 r.

od 25 maja 2020 r.

do 29 maja 2020 r.

2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas I szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy– Prawo oświatowe 30 marca 2020 r. 1czerwca 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03 kwietnia 2020 r. 04 czerwca 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) 08 kwietnia 2020 r. 10czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15 kwietnia 2020 r. 15 czerwca 2020 r.

Do góry