Jesteś tutaj:

Przedszkole czynne od dnia 08.06.

Informujemy, że z dniem 8 czerwca br. otwarte zostaje przedszkole w Czemiernikach, dla wszystkich chętnych dzieci.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.30 – 15.30. Dzieciom zapewnione będzie wyżywienie. Dowóz dzieci rodzice winni zorganizować we własnym zakresie.

Przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Czytaj więcej o: Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

27 maja 2020 r. – XIX sesja Rady Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: 27 maja 2020 r. – XIX sesja Rady Gminy Czemierniki

Informujemy, że 27 maja 2020 r. o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach  ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki odbędzie się XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Czemierniki.

Program sesji, projekty uchwał, transmisja oraz dodatkowe informacje dostępne są na portalu posiedzenia.pl/czemierniki w zakładce posiedzenia.

Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenieniem się COVID-19 zachęcamy osoby zainteresowane programem sesji do oglądania i słuchania obrad Rady za pośrednictwem portalu do transmisji sesji dostępnego na stronie posiedzenia.pl/czemierniki.

Do góry