Jesteś tutaj:

Konkurs fotograficzny „Temat rzeka”

Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny „Temat rzeka”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza konkurs fotograficzny skierowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalnych fotografików pt. „Temat rzeka”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „Przyroda i krajobraz” oraz „Człowiek i rzeka”. Prace dotyczyć mogą Wisły, wieprza, Bugu, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi – rzek, na które wpływ będzie mieć planowana droga wodna E40.

Zdjęcia należy przesyłać do dnia 6 stycznia 2020 r.

Patronem artystycznym zdarzenia jest Związek Polskich Fotografów Przyrody, natomiast patronem merytorycznym jest Koalicja Ratujmy Rzeki.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem stope40@otop.org.pl

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie www.otop.org.pl

Informacja dla mieszkańców Gminy Czemierniki

Do dnia 20.12.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, przy Pl. Potockiego 1 w pokoju nr 17 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji. Projekt dotyczy obrębów ewidencyjnych: Czemierniki I, Czemierniki II, Czemierniki III i Wygnanów położonych w jednostce ewidencyjnej Czemierniki w powiecie radzyńskim.

Podstawowymi elementami ww. projektu są mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

informacja

Do góry