Jesteś tutaj:

GUS realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie kraju

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań rolniczych znajdą Państwo na załączonym poniżej plakacie informacyjnym:

plakat rolny 2019

Szczegółowe informacje odnośnie metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów znajdują się na stronie internetowej GUS:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/

 

 

Ogłoszenie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Gmina Czemierniki oferuje do sprzedaży przęsła metalowe, pochodzące z demontażu ogrodzenia boiska sportowego w Czemiernikach. Oferty kupna przyjmowane będą do dnia 5 czerwca br. – pokój nr 2 (sekretariat). Łącznie do sprzedaży jest 11 sztuk przęseł o orientacyjnych wymiarach 165×300 cm, waga 1 przęsła ok. 60 kg. Chętne osoby zapraszamy do składania ofert.

Kolejny piesek szuka domu

W miejscowości Stoczek błąka się pies – niewielki, o łagodnym usposobieniu. Poszukujemy osoby chętnej do jego adopcji.

Szczegółowe informacje na temat pieska można uzyskać w Urzędzie Gminy Czemierniki pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 833513003 wewn. 22.

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 26.04.2019r.

Unieważnia się zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa łamanego i pospółki naturalnej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych ogłoszone w dniu 26.04.2019r.

UZASADNIENIE

W ramach postępowania wpłynęło cztery oferty w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie,
z których wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu na kwotę 116.606,25 zł brutto.
W dniu 20.05.2019r. wybrana firma zrezygnowała z podpisania umowy.
W związku z powyższym postanowiono unieważnić zapytanie ofertowe ponieważ cena kolejnej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Filipek

Do góry