Jesteś tutaj:

Szkolenie BHP dla rolników

Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników na szkolenie z zakresu BHP w środowisku wiejskim. Zapisy osób chętnych przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki do dnia 8 kwietnia br. Szkolenie będzie bezpłatne. Organizatorzy w ramach szkolenia zapewniają materiały szkoleniowe oraz catering.

Wójt

Arkadiusz Filipek

Informacja o przetargu

25 marca 2019 r. na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czemierniki opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane związane z projektem „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę gminnego stadionu w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność”.

Zapraszamy chętne firmy do składania oferty do dnia 9 kwietnia 2019 r., godz. 10:00.

Wszelkie informacje oraz wzory dokumentów znajdują się pod poniższym linkiem:

https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=276&p1=szczegoly&p2=63157

 

Dotacja na modernizację stadionu w Czemiernikach

W poniedziałek 25 marca 2019 r. Wójt Gminy p. Arkadiusz Filipek oraz Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki p. Marek Bączek uczestniczyli w uroczystym przekazaniu umów o dofinansowanie Projektu
w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Umowy przekazał Wójtowi Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski.

Gmina Czemierniki dostała dofinansowanie na projekt: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę gminnego stadionu w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność.”

Całość projektu opiewa na kwotę 3 493 809,45 zł,  a dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie
1 811 769, 59 zł i w formie dotacji celowej w kwocie 213 149,34 zł.

Wójt Gminy p. Arkadiusz Filipek pragnie podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt,
a więc poprzedniej Pani Wójt Krystynie Dobrowolskiej, Radzie Gminy Czemierniki poprzedniej kadencji, poprzedniemu Sekretarzowi Gminy p. Henrykowi Mateusiakowi oraz obecnemu Sekretarzowi Gminy  p.Waldemarowi Kozakowi, Skarbnik Gminy p. Janinie Błaszczak oraz pracownikom gminy: p. Elżbiecie Świć, p. Barbarze Karczmarz, p. Mariuszowi Saładze, a także byłemu prezesowi LKS „ORZEŁ” Piotrowi Powałce.

Mamy nadzieję, że w ciągu dwóch lat gmina będzie dysponować pięknym stadionem, służącym sportowcom oraz całej społeczności gminy.

Czytaj więcej „Dotacja na modernizację stadionu w Czemiernikach”

Puchar Wójta w piłce siatkowej

24 marca 2019 r. na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czemiernikach odbył się Turniej o Puchar Wójta w piłce siatkowej. W zawodach udział wzięło sześć drużyn z terenu gminy.

Turniej wygrała drużyna Dream Team. Drugie miejsce zajęła drużyna Mocarze, trzecie – Bańsko Team, zaś czwarte OSP Skoki. Składamy gratulacje dla zwycięzców.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i sędziom Sebastianowi Sznurze i Zbigniewowi Sznurze, a także wszystkim drużynom za udział w turnieju i sportową walkę, w tym dwóm drużynom z miejscowości Stoczek.

Czytaj więcej „Puchar Wójta w piłce siatkowej”

Kiermasz Wielkanocny – galeria

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 24 marca 2019 r.  w Remizie OSP w Czemiernikach odbyły się warsztaty połączone z kiermaszem wielkanocnym zorganizowane przez KGW Czemierniki. W warsztatach uczestniczyły Panie z Hobby Club w Lubartowie, które zaprezentowały swoje prace i umożliwiły ich nabycie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy serdecznie dziękują za zorganizowanie warsztatów KGW Czemierniki na czele z Panią Niną Czarnecką-Bajdą.

Czytaj więcej „Kiermasz Wielkanocny – galeria”

Program MKiDN „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje o możliwości aplikowania do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Wnioski należy składać do dnia 29 marca 2019 r. z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski.

Program realizowany jest wyłącznie w trybie jednorocznym.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN pod linkiem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

Do góry