Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o konkursie

                                                                                                          Czemierniki, dnia 07.01.2019 r.

Wójt Gminy Czemierniki

Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o konkursie”

Zapisy na darmowe szkolenia z obsługi komputera – ostatnie wolne miejsca!

Czytaj więcej o: Zapisy na darmowe szkolenia z obsługi komputera – ostatnie wolne miejsca!

Gmina Czemierniki rozpoczęła realizację grantu: „Cyfrowa Gmina” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Warunki udziału w projekcie są następujące:
– zamieszkanie na terenie gminy Czemierniki
– wiek powyżej 25 lat,
– wypełnienie formularzy rekrutacyjnych.
Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Czemierniki: tel. 833513003 wew. 17 lub 22.

Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa Gmina”
2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
3. Ankieta określającą potrzeby i preferencję Uczestnika

Do góry