Jesteś tutaj:

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP – frekwencja w Gminie Czemierniki

Czytaj więcej o: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP – frekwencja w Gminie Czemierniki

Godz. 17.00 – 48,46%

OKW Nr 1 w Czemiernikach – 51%

OKW Nr 2 w Bełczącu – 51%

OKW Nr 3 w Niewęgłoszu – 40%

OKW Nr 4 w Stoczku – 51%

OKW Nr 5 w Wygnanowie – 46%

 

Godz. 12.00 – 18,26%

OKW Nr 1 w Czemiernikach – 20%

OKW Nr 2 w Bełczącu – 19%

OKW Nr 3 w Niewęgłoszu – 15%

OKW Nr 4 w Stoczku – 20%

OKW Nr 5 w Wygnanowie – 15%

 

Odbiór protokołów z oszacowania strat w uprawach

Wójt Gminy informuje, że rolnicy którzy złożyli oświadczenia o stratach w gospodarstwie spowodowane suszą proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Czemiernikach pokój nr 6 w celu odebrania potwierdzonego przez Wojewodę protokołu z oszacowania strat.

Uroczystość upamiętniającą przeprawę wojsk przez Tyśmienicę i promocja monografii Czemierniki

Wójt Gminy Czemierniki i Czemiernickie Towarzystwo Regionalne serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Czemierniki na uroczystość upamiętniającą przeprawę wojsk przez rzekę Tyśmienicę podczas Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r. stoczonej przez SGO Polesie, która odbędzie się w dniu 5 października 2019 r. w Bełczącu o godz. 10.00.

Natomiast o godz. 13.00 w Zespole Szkół w Czemiernikach odbędzie się promocja nowej monografii o Czemiernikach. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informujemy, iż zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r. uległ obniżeniu przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wyniósł 2715 zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/
Agnieszka Grochowska-Paśnik

Szerokopasmowy internet w Gminie

Czytaj więcej o: Szerokopasmowy internet w Gminie

Wójt Gminy Czemierniki informuje, że prace projektowe dotyczące szerokopasmowego internetu rozpoczną się już w październiku.

Wójt Gminy

Arkadiusz Filipek

 

Do góry