Jesteś tutaj:

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP

Czytaj więcej o: Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP

W dniu 09 grudnia 2017 roku na hali sportowej w Czemiernikach odbył się II Mikołajkowy Turniej w Piłkę Nożną Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowany przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Kazimierza Sobieszka oraz Komendanta Gminnego Wiesława Wadowskiego. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Pan Kazimierz Sobieszek, Wójt Gminy Pani Krystyna Dobrowolska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Skubiszewski.

Zawody przebiegały w miłej atmosferze.

Za poszczególne miejsca każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar.

Sędziami zawodów byli Zbigniew i Sebastian Sznura.

Czytaj więcej „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP”

Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych

Czytaj więcej o: Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zawodowo aktywni”. Zgłoś się do nas, jeżeli:
• mieszkasz na terenie jednego z powiatów: bialski, parczewski, radzyński, włodawski lub miasta Biała Podlaska;
• jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy z I lub II profilem pomocy;
• masz ukończone 30 lat;
• należysz do minimum jednej z grup:
– posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i/lub
– ukończyłeś 50 lat.
W szczególności zapraszamy osoby odchodzące z rolnictwa i długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu oferujemy:

Czytaj więcej „Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych”

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO

Czytaj więcej o: ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855), w związku z wyznaczeniem w 2017 r. na terenie województwa lubelskiego 59 ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń i stwierdzeniem 300 przypadków tej choroby u dzików na obszarach wymienionych w części I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), zwanych dalej „obszarem ochronnym”, „obszarem objętym ograniczeniami” i „obszarem zagrożenia”, w celu ograniczenia dalszego szerzenia się afrykańskiego pomoru świń u dzików zarządza się, co następuje:
§ 1. W gminach na obszarze ochronnym w województwie lubelskim, które sąsiadują z obszarem
objętym ograniczeniami i/lub obszarem zagrożenia, tj.:
w powiecie łukowskim – gminy Trzebieszów i gmina wiejska Łuków,
w powiecie radzyńskim – gminy Ulan Majorat, Borki, Czemierniki,

Czytaj więcej „ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO”

Płatności kartą w kasie Urzędu Gminy

Czytaj więcej o: Płatności kartą w kasie Urzędu Gminy

Od 14 grudnia 2017 r. przy stanowisku kasowym pojawi się terminal płatniczy, z którego każdy może skorzystać przy opłacaniu podatków i opłat na rzecz Gminy Czemierniki. Płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej.

Do góry