Jesteś tutaj:

Nominacja dla przedszkola w plebiscycie edukacyjnym „Kuriera Lubelskiego”

Czytaj więcej o: Nominacja dla przedszkola w plebiscycie edukacyjnym  „Kuriera Lubelskiego”

Informujemy, iż Gminne Publiczne Przedszkole w Czemiernikach zostało zgłoszone przez rodziców dzieci do nagrody „Przedszkole Roku” w akcji „Nauczyciel i Przedszkole na Medal”- największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie lubelskim jest prowadzony przez „Kurier Lubelski”.
Jednocześnie nominacje do tytułu „Nauczyciel na Medal” otrzymali pracujący w przedszkolu nauczyciele: p. Agnieszka Bojanek oraz p. Katarzyna Karwowska.
Głosowanie w plebiscycie trwa od 25 października 2021r. do 1 grudnia 2021r do godz. 2200. Aby oddać głos na nasze przedszkole oraz na nauczycieli należy wpisać w wyszukiwarkę: www.kurierlubelski.pl plebiscyt edukacyjny zagłosuj. Następnie wybrać : „Wieli Plebiscyt Edukacyjny rozpoczęty….- Kurier Lubelski”, dalej wybrać kategorię: Nauczyciel przedszkola oraz Przedszkole Roku, wybrać powiat, odnaleźć na liście przedszkole i nominowanych nauczycieli , oddać głos poprzez wysłanie wiadomości sms lub kliknięcie.
Dziękujemy bardzo z wyróżnienie naszego przedszkola i nauczycieli. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.
Za wszystkie głosy z góry dziękujemy.

XVI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian w Czemiernikach

26 października 2021r. w zabytkowym dworku w Bełczącu – rodzinnej wsi poetki odbył się XVI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian, którego organizatorem jest Czemiernickie Towarzystwo Regionalne z prezesem Tadeuszem Sławeckim – dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, który jak zwykle dokonał otwarcia imprezy poprowadzonej dalej przez dyrektora placówki, będącej współorganizatorem – Zespołu Szkół w Czemiernikach – p. Ireneusza Kaczorka. Konkurs odbył się
w trudnych czasach pandemii przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Wzięło w nim udział 23 uczniów szkół podstawowych z powiatów: radzyńskiego, łukowskiego, bialskiego, i parczewskiego.
– w kategorii kl. I – III – 5 uczniów
– w kategorii kl. IV – VI – 9 uczniów
– w kategorii VII – VIII – 9 uczniów.
7 zgłoszonych uczniów nie dotarło na konkurs.
Występy recytatorów obserwowała i oceniła komisja w składzie: przewodnicząca: Anna Kistelska z Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, członkowie: Ewa Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Agnieszka Świć z Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach.
Recytacjom przysłuchiwali się też zaproszeni goście: Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński, Arkadiusz Filipek – Wójt Gminy Czemierniki, Marek Bączek – Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki, Piotr Duda – pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Literacko – Językowego „Szczebrzeszyn stolicą języka polskiego”, p. Andrzej Bocian – siostrzeniec poetki oraz nauczyciele i rodzice uczestników.

Czytaj więcej „XVI Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian w Czemiernikach”

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Czytaj więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23  października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi[1]),

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego[2]), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zwany dalej „Programem” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Czytaj więcej „Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”

Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru  22 828 88 88.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Czytaj więcej „Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni”

Funkcjonowanie stanowiska do samospisu – NSP 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Przypominamy, z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. o czym będziemy szczegółowo informować.

Gminne Biuro Spisowe uruchomiło, dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do komputera i Internetu), specjalnie przygotowane w tym celu stanowisko komputerowe w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki (piętro I). Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w razie potrzeby pomogą wypełnić formularz.

Przed wizytą prosimy skontaktować się z Urzędem Gminy w celu umówienia wizyty, dzwoniąc pod nr telefonu: 833513003 wewn. 41.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

 

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Czytaj więcej o: Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk – administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Czytaj więcej „Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!”

Do góry