Jesteś tutaj:

3.02.2019 r. – wybory uzupełniające

Czytaj więcej o: 3.02.2019 r. – wybory uzupełniające

ZARZĄDZENIE NR 271 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) zarządza się, co następuje
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czemierniki w jednomandatowym okręgu
wyborczym Nr 3, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 3 lutego 2019 r.
§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

KALENDARZ WYBORCZY

Czytaj więcej „3.02.2019 r. – wybory uzupełniające”

Do góry