Jesteś tutaj:

Fotorelacja z uroczystości otwarcia filii Biblioteki Publicznej w Bełczącu

Czytaj więcej o: Fotorelacja z uroczystości otwarcia filii Biblioteki Publicznej w Bełczącu

W dniu 10 stycznia (piątek) w odrestaurowanym dworku w Bełczącu odbyła się uroczystość poświęcenia dworu i otwarcia filii gminnej biblioteki publicznej.

Wstęgę przecinali: Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek, Przewodniczący Rady Gminy Marek Bączek, Wicestarosta Michał Zając, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Tadeusz Sławecki, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach Maria Witkowska, wójt kadencji 2014-2018 Krystyna Dobrowolska oraz radna sołectwa Bełcząc Agnieszka Świć. Budynek poświęcił proboszcz parafii Czemierniki Jerzy Latawiec.

Podczas części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Czemiernikach, zespół śpiewaczy Zorza z Bełcząca oraz Michał i Jacek Musiatowicz.

Czytaj więcej „Fotorelacja z uroczystości otwarcia filii Biblioteki Publicznej w Bełczącu”

Zimowisko dla dzieci

PT KRUS w Radzyniu Podlaskim informuje, że jak co roku Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje Zimowisko dla dzieci gdzie przynajmniej jeden z rodziców podlega ubezpieczeniu KRUS. W tym roku dzieci spędzą ferie w Zakopanem. Zakres wieku to 10-16 lat (dzieci urodzone po 01.01.2004) Koszt Zimowiska to 550 zł. Zapisy pod numerem telefonu 882563982. Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej  w Lublinie

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej w Dworku w Bełczącu

Czytaj więcej o: Zaproszenie na uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej w Dworku w Bełczącu

Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach Maria Witkowska serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Czemierniki na uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czemiernikach filia w Bełczącu, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w odrestaurowanym dworku w Bełczącu.

Konkurs fotograficzny „Temat rzeka”

Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny „Temat rzeka”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza konkurs fotograficzny skierowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalnych fotografików pt. „Temat rzeka”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „Przyroda i krajobraz” oraz „Człowiek i rzeka”. Prace dotyczyć mogą Wisły, wieprza, Bugu, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi – rzek, na które wpływ będzie mieć planowana droga wodna E40.

Zdjęcia należy przesyłać do dnia 6 stycznia 2020 r.

Patronem artystycznym zdarzenia jest Związek Polskich Fotografów Przyrody, natomiast patronem merytorycznym jest Koalicja Ratujmy Rzeki.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem stope40@otop.org.pl

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie www.otop.org.pl

Informacja dla mieszkańców Gminy Czemierniki

Do dnia 20.12.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, przy Pl. Potockiego 1 w pokoju nr 17 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji. Projekt dotyczy obrębów ewidencyjnych: Czemierniki I, Czemierniki II, Czemierniki III i Wygnanów położonych w jednostce ewidencyjnej Czemierniki w powiecie radzyńskim.

Podstawowymi elementami ww. projektu są mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

informacja

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Czemierniki informuje, iż Gmina Czemierniki zamierza przystąpić do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do rolników posiadających odpady pochodzące  z działalności rolniczej: folii rolniczej białej i czarnej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag o wypełnienie formularza informacyjnego i dostarczenie go do Urzędu Gminy Czemierniki do pokoju nr 6 w terminie do 25 listopada 2019 roku.

W przypadku braku możliwości wypełnienia i dostarczenia w/w formularza, dopuszczalne jest przesłanie informacji o posiadanych w/w odpadach i ich wadze na pocztę e-mail: gmina@czemierniki.eu lub telefonicznie pod numerem 83 3513003 wew. 22

Formularz – usuwanie folii rolniczych

Do góry