Jesteś tutaj:

e-wnioski o przyznanie płatności za 2019 rok

Czytaj więcej o: e-wnioski o przyznanie płatności za 2019 rok

W tym roku rolnicy po raz drugi składają wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Po doświadczeniach kampanii 2018 i sugestiach ze strony beneficjentów w aplikacji wprowadzono szereg ułatwień, dzięki którym stała się ona bardziej intuicyjna. Wśród udogodnień jest m.in.: rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi, dodano również tabelę z podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności w zakładce „podsumowanie”. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że podczas wypełniania wniosków pojawiają się komunikaty sygnalizujące błędy.

Warto pamiętać,że w razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu wniosków, czy w sprawach związanych z obsługą techniczną aplikacji do Biura Powiatowego ARiMR w Radzyniu Podlaskim.

Szczegółowe informacje o aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 do 15 maja.

Kierownik Biura Powiatowego w Radzyniu Podlaskim ARiMR

 

 

 

 

 

 

Zawieszenie akcji strajkowej

Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach informuje , że z dniem 24 kwietnia 2019r. zostaje zawieszona akcja protestacyjna nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Czemiernikach.
W związku z powyższym od środy 24.04.2019r.   zapraszamy wszystkich uczniów ( również przedszkolaków) na zajęcia lekcyjne zgodnie z planem. Autobusy szkolne będą kursowały jak wcześniej bez zmian.

Dyrektor ZS Ireneusz Kaczorek

Pies szuka domu

W miejscowości Stoczek znaleziono psa – młodego, łagodnego, reagującego na komendy.

Poszukujemy chętnej osoby do jego adopcji.

Szczegółowe informacje na temat pieska można uzyskać w Urzędzie Gminy Czemierniki pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 833513003 w.22.

 

Oferta pracy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku informuje osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności o możliwości podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kocku.

Zakład zapewnia pracownikom niepełnosprawnym darmowy dojazd do pracy busem ZAZ. umowy o pracę są zawierane na 0,55 etatu tj. około 4 godzin dziennie i dodatkowo godzina rehabilitacji. Wynagrodzenie netto w ZAZ wynosi 815,00 zł. ZAZ posiada zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansowane będą paczki świąteczne oraz Fundusz Aktywności Zawodowej, z którego z kolei finansowana będzie działalność kulturalna i wypoczynkowa oraz pomoc w zakupie leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Dane do kontaktu:

Zakład aktywności Zawodowej w Kocku

ul. Przechodnia 11a

21-150 Kock

tel. kierownika: 609293934

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA

WÓJT GMINY CZEMIERNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA

 

  1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

Tel. 83 351 30 03 e-mail gmina@czemierniki.eu

  1. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest drewno o łącznej objętości szacunkowej 4,5 m3 złożone w miejscowości Bełcząc, na działce oznaczonej numerem 1594/1. Gatunek drewna to klon i topola.

Klon około 0.5 m3, topola około 4,0 m3.

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Drewno można oglądać w dniach 17 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. w miejscowości Bełcząc. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki, w pokoju nr 6.

  1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki, pokój nr 9.

  1. Warunki przetargu:

Cena wywoławcza sprzedaży drewna wynosi 1000 zł.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się na poziomie 20 złotych.

Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia zawartą w umowie sprzedaży w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu całej ceny.

 

Wójt Gminy

/Arkadiusz Filipek

Do góry