Jesteś tutaj:

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Na podstawie Zarządzenia nr 55/2019 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zawiadamiam o konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czytaj więcej „Zawiadomienie o konsultacjach społecznych”

Informacja

Czytaj więcej o: Informacja

Wszelkie awarie instalacji solarnych wynikające z przepięć lub wyładowań atmosferycznych muszą być NIEZWŁOCZNIE zgłaszane w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Czemierniki
/-/
Arkadiusz Filipek

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informujemy, iż zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r. uległ obniżeniu przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wyniósł 2715 zł.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/
Agnieszka Grochowska-Paśnik

KRAV MAGA w Zespole Szkół w Czemiernikach

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia z Krav Magi w Szkole Podstawowej w Czemiernikach.

Pierwsze spotkanie planowane jest na piątek 20 września o godzinie 18:00.

Zapisy pod numerem telefon: 609-267-773 przyjmuje Pan Grzegorz Szostak

 

Zapraszamy do udziału

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Radnych Gminy Czemierniki

W Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Radnych Gminy Czemierniki do rozgrywek przystąpiły 4 zespoły: Szerszenie, Gwiazdy, PKP Gorzelnia i Chojraki. Zwycięzcą turnieju okazał się zespół PKP Gorzenia Juniorzy, który otrzymał pamiątkowy puchar . Drugie miejsce zajęła drużyna Szerszenie, a trzecie miejsce wywalczył skład Chojraki.
Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe medale. Wszyscy zawodnicy za ofiarną i fair play grę otrzymali również napoje i słodycze ufundowane przez Radnych Gminy Czemierniki

Czytaj więcej „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Radnych Gminy Czemierniki”

Do góry