Jesteś tutaj:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Czemierniki Uchwały Nr XIV/66/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki.

Czytaj więcej „OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czemierniki”

Uwaga, grypa ptaków!

Czytaj więcej o: Uwaga, grypa ptaków!

Ptasia grypa to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo.

Główną drogą zakażenia jest transmisja wirusa z drobiu na człowieka, w niemal wszystkich przypadkach podczas bliskiego, bezpośredniego kontaktu z zakażonymi zwierzętami. Bezpośredni kontakt oznacza przenoszenie lub przebywanie w odległości do 1 metra od ptaków, bądź też ich odchodów (ptaki wydalają wirusa z kałem). Do zakażenia może również dojść w przypadku kontaktu z odchodami i wydzielinami drobiu oraz powierzchniami nimi zanieczyszczonymi, a także z surowym mięsem, pozyskanym poza nadzorem weterynaryjnym. Podczas uboju, patroszenia i porcjowania mięsa należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Czytaj więcej „Uwaga, grypa ptaków!”

Ogłoszenie o konkursie

Czemierniki, dnia 31.12.2019 r.

Wójt Gminy Czemierniki
ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o konkursie”

Złote Gody w Czemiernikach

Czytaj więcej o: Złote Gody w Czemiernikach

W niedzielę, 10 listopada br. szesnaście par małżeńskich z terenu gminy Czemierniki świętowało 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, sprawowaną w intencji Jubilatów i ich rodzin. Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Biesiadnym „Korona” w Czemiernikach, gdzie miało miejsce uroczyste wręczenie „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Czytaj więcej „Złote Gody w Czemiernikach”

Informacja

Czytaj więcej o: Informacja

Wszelkie awarie instalacji solarnych wynikające z przepięć lub wyładowań atmosferycznych muszą być NIEZWŁOCZNIE zgłaszane w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Czemierniki
/-/
Arkadiusz Filipek

Do góry