Jesteś tutaj:

Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Czemierniki

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, od poniedziałku 22 marca 2021 r. Urząd Gminy Czemierniki zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.

W trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, Wójt Gminy Czemierniki wprowadza od 22 marca 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Czemierniki, polegające na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.
Kontakt z Urzędem Gminy odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej, elektronicznej oraz korespondencji tradycyjnej.
Numery telefonów oraz adresy e-mail do poszczególnych pracowników dostępne poniżej.
adres: Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
adres e-mail: gmina@czemierniki.eu, tel. 833-513-003

adres: Urząd Stanu Cywilnego w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
adres e-mail: usc@czemierniki.eu, tel. 833-068-253

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:
– jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
– wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Podczas wizyty w Urzędzie interesanci zobowiązani są do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika Urzędu w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Nazwisko i imię
stanowisko
Numer pokojuNumer telefonue-mailInformacje dodatkowe
Filipek Arkadiusz
Wójt Gminy
1833068241wojt@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kozak Waldemar
Sekretarz Gminy
10833068254sekretarz@czemierniki.eu
waldek@czemierniki.eu
informacje dodatkowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jarzyna Sławomir
Zastępca Kierownika USC
8833068253usc@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Finansów
Błaszczak Janina
Skarbnik Gminy
Kierownik referatu
12833068257skarbnik@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Chudek Aleksandra
Inspektor do spraw księgowości i rozliczeń VAT
11833068256aleksandra@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Dawidek Elżbieta
Inspektor do spraw finansów oświaty
5833068246e.dawidek@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Karczmarz Anna
Inspektor do spraw płac i obsługi kasowej
3833068243anna@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kopeć Grażyna
Inspektor do spraw organizacji oświaty
5833068247grazyna@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Sochal-Węgrzyn Elżbieta
Podinspektor do spraw księgowości budżetowej
11833068255e.wegrzyn@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Świć Elżbieta
Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zamówień publicznych
Kierownik referatu
6833068250elka@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kalinowski Piotr
Inspektor do spraw rozliczeń, zarządzania kryzysowego i obronnych
7833068251piotr@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kusek Anna
Inspektor do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego
6833068249anna.kusek@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Ostaszewski Krzysztof
Inspektor do spraw mienia komunalnego i gospodarki gruntami
6833068248krzysztof@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Sałaga Mariusz
Inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
7833068252mariusz@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Podatkowych i Organizacyjnych
Bajda Teresa
Inspektor ds. podatków i opłat
Kierownik referatu
4833068244bajdateresa@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Godula Dorota
Inspektor do spraw administracyjnych i obsługi rady
2833513003dorota@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Jeż-Cholewa Monika
Inspektor do spraw organizacyjnych, kultury i promocji
2833068242sekretariat@czemierniki.eu
monika@czemierniki.eu
informacje dodatkowe
Kopiś Izabela
Inspektor do spraw księgowości podatkowej
4833068245izabela@czemierniki.euinformacje dodatkowe

Od 10 października w całym kraju strefa żółta

Czytaj więcej o: Od 10 października w całym kraju strefa żółta
Od 10 października na terenie całego kraju obowiązywać będą obostrzenia jak w strefie żółtej. Przypominamy, czym różni się taki obszar od dotychczasowej strefy zielonej.

1. Zasłanianie nosa i ust obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

2. Kongresy i targi w pomieszczeniach zamkniętych mogą się odbywać z ograniczeniem: 1 osoba na 4 mkw.

3. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności.

4. Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach i na obiektach sportowych mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności.

5. Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni mogą odbywać się pod warunkiem limitu 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

6. W restauracjach i ogródkach obowiązuje ograniczenie 1 osoba ma 4 mkw.

7. Na basenach i w aquaparkach obowiązuje ograniczenie 75 proc. obłożenia.

8. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i rekreacji przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw.

9. W siłowniach i klubach fitness obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 7 mkw.

10. W kinach obowiązuje ograniczenie zapełnienia do 25 proc. publiczności

Strefa żółta nie różni się od zielonej zasadami dotyczącymi m.in. transportu zbiorowego (obowiązkowe maseczki i ograniczenie liczby pasażerów do 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących), udziału w zgromadzeniach (150 osób) czy uczestnictwa w wydarzeniach religijnych (zakrywanie ust i nosa i dystans 1,5 m).

źródło:samorzad.pap.pl

KOMUNIKAT DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY I ICH RODZIN

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY I ICH RODZIN

NIEZWŁOCZNIE PO PRZEKROCZENIU GRANICY POLSKI SKONTAKTUJ SIĘ Z WŁAŚCIWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM, KTÓRY WSKAŻE SPOSÓB ODBYWANIA KWARANTANNY, A TAKŻE UDZIELI SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI.

KONTAKT DO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W RADZYNIU PODLASKIM
83 352 74 16
83 352 74 17
668 838 347
604 464 150

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADZYNIU PODLASKIM
STAROSTA RADZYŃSKI

Nowe siedziby OKW w wyborach Prezydenta RP

Zgodnie z postanowieniem Nr 13/2020 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czemierniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych informuję, że siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. są:

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta RPCzy obwód dostosowany dla osób niepełnosprawnych?Czy zmiana siedziby z ostatnich wyborów?
1sołectwo Czemierniki
sołectwo Czemierniki II
sołectwo Skoki
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 CzemiernikiTAKNIE
2sołectwo BełczącDworek w Bełczącu, Bełcząc 207, 21-306 CzemiernikiTAKTAK
Poprzednia siedziba OKW, to Remiza OSP w Bełczącu
3sołectwo Lichty
spłectwo Niewęgłosz
Świetlica wiejska w Niewęgłoszu, Niewęgłosz 44, 21-306 CzemiernikiTAKNIE
4sołectwo StoczekŚwietlica wiejska w Stoczku, Stoczek 46, 21-306 CzemiernikiTAKTAK
Poprzednia siedziba OKW, to budynek po byłym sklepie w Stoczku
5Sołectwo Stójka
Sołectwo Wygnanów
Świetlica wiejska w Wygnanowie, Wygnanów 92, 21-306 CzemiernikiTAKNIE

Do góry